Mitä on oikeanlainen viestintä?

Oletko tyytyväinen tulokseen?

Oikeanlainen viestintä, kommunikaatio tukee tulokseen pääsyssä erittäin paljon nrolla 2, se on bisnestaidoista tärkeimpiä, jotta tyytyväisyys ja toivottu tulo saavutetaan.

Sitä voi osata, harjoittaa, parantaa omalla tahdolla, opituilla tai omilla tietoisilla muutoksilla tai osaamisella.

Erityisen tärkeitä viestintä/kommunikointitaidot ovat opetuksessa, ohjaamisessa, esimiehillä ja esiintyjillä.

Erityisesti ne tulevat esille keskusteluissa, vaikuttamistilanteissa (myynti) ja kokouksissa.

TotalCoaching tukee kommunikoinnin osaajaksi.  Kuuntelu, puhe, tulkinta muut, oma käytös tietoiseksi, tila säännöt, ajanmääreet.

Ensin arvio (luku), selite mitä nyt, sitten tavoitetta kohti.

Saat tulon = +/- selite (puhe) ja mahdollisen muutos ehdotelman.

Kysy lisää ja soita +358451720707